13 Sep
19u-20u30

€2,5

16-23 jaar


11 okt
19u-20u30

€2,5

16-23 jaar


15 nov
19u-20u30

€2,5

16-23 jaar


29 nov
19u-20u30

€2,5

16-23 jaar


 17 jan
19u-20u30

€2,5

16-23 jaar

In het dagdagelijkse leven van de jongeren maken ze deel uit van verschillende verzamelingen van mensen. Zo behoren ze bijvoorbeeld tot hun gezin, vriendengroepen, sportclubs en andere online communities. In deze groepen trachten ze hun identiteit vorm te geven en gaan ze ermee aan de slag. We merken op dat er in deze groepen vaak minder ruimte is voor hetgeen waarmee ze worstelen waardoor dit stuk geen plaats krijgt in het vormende identiteit alsook in hun interacties met anderen.

De manier waarop ze onze groepssessies organiseren, is gebaseerd op wat we in de theorie ‘atelierwerking’ noemen. Het is een fenomeen dat in therapie meer en meer gebruikt wordt. Ateliers zijn omgevingen waar jongeren zichzelf kunnen en mogen zijn. In onze groepssessies proberen we een ruimte te creëren waar de jongeren zowel henzelf, als anderen zoals de hulpverleners op een andere manier kunnen ontmoeten. Via deze ontmoetingen proberen we zoveel mogelijk stil te staan bij de belevingswerelden van de verschillende jongeren. Binnen individuele therapie ontbreekt soms de mogelijkheid om gecontroleerd te experimenteren. Aan de hand van creatieve experimenten en gesprekken gaan we op zoek naar handvatten voor deze jongeren.

In individuele therapie ligt de focus en aandacht vaak volledig op de jongere waardoor sommigen gaan toeklappen. Ze willen niet steeds over hun probleem moeten babbelen. Echter willen deze jongeren graag dat er iets aan hun problemen veranderd. Groepssessies geven jongeren de kans om zaken uit te proberen. Zo kunnen ze bepaald gedrag gaan testen, angsten overwinnen en hun imago vormgeven. Dit alles in een veilige omgeving waar ze mogen en durven uitproberen. Samen met de jongeren proberen we een team te vormen waarin we elkaar trachten te ondersteunen en kracht te geven.


Babbelbaar
In de eerste plaats nodigen we jongeren uit in de Babbelbaar. We vertrekken van het idee van een praatcafé voor jongeren. We geven de jongeren de kans om samen met de groep in gesprek te gaan over de zaken die hen bezighouden. De gesprekken worden ondersteund door twee begeleiders (steeds 1 psycholoog en een co-therapeut). Ons startpunt zijn de kwetsbaarheden en klachten van de groep. Hier gaan we samen met de groep mee aan de slag. We trachten met de groep een traject af te leggen waar zij zich goed bij voelen. Het is steeds mogelijk bij de groep aan te sluiten of te stoppen met de groepssessies.

Naast onze algemene groepswerking zijn er reeds enkele bestaande modules waar jongeren zich voor kunnen opgeven.  

Muzieklab
In deze sessies zien we muziek niet als einddoel maar als middel om stil te durven staan bij de kwetsbaarheden van de jongere. Muziek kan de mogelijkheid geven om onbespreekbare gedachten toch een plek te geven. Het gaat er niet om hoe goed de jongere een instrument wel of niet kan bespelen. In het labo zien we klanken, instrumenten, liedjes, volumes, etc. als gereedschappen waar iedereen mee kan leren werken.

het Actlab
Vanaf het najaar 2023 zullen er ook groepssessies gegeven worden waarin we samen met de jongeren aan de slag gaan met theater. In deze groepssessies zullen we gebruik maken van de toneelvloer om de eigenheden, bezorgdheden en wensen van de jongeren een plaats te geven.

Salon Gaston (therapie met assisentie van paarden)
Momenteel zijn we in Ichtegem en Kortemark volop aan de slag met een nieuwe werkplek voor Paraat. Op deze plek willen we graag aan de slag met alles wat de natuur te bieden heeft. We zullen het zorgen en het werken met de dieren gebruiken om een plaats te geven aan voor de jongeren hun lasten en krachten. Denk ook aan samen buiten zijn, zaken bouwen, pijl en boog schieten en lasso werpen.

Psychologenpraktijk voor
kinderen en jongeren
0472/69.38.41
Oostendestraat 51, 8820 Torhout